​​​​

Cantina acordă servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate în situaţii economico-sociale sau medicale dificile, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social. Program pentru distribuirea hranei se desfăşoară în zilele de luni, miercuri şi vineri, între orele 9:00 şi 14:00.

Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului ( în m2) 348 m.p. Cladire S+P+1 din care parterul in suprafata de 348 m.p. – Cantina Ajutor Social, numar camere -11, una bucatarie, una sala mese, doua spatii depozite de alimente, un birou, un vestiar, 3 grupuri sanitare, hol, beci situat la subsol, teren curte in suprafata de 669 m.p.


Beneficiari

  • copiii în vârstă de până la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar pe o persoană în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • tinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, până la terminarea acestora, dar fără a depăşi vârsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durată mai mare de 5 ani, care se află în situaţia prevăzută mai sus;
  • persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condiţiile legii şi al căror venit este de până la nivelul venitului net lunar pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social;
  • pensionarii
  • persoanele care au împlinit vârsta de pensionare, aflate într-una dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au susţinători legali, sunt lipsite de venituri;
  • invalizii şi bolnavii cronici;
  • orice persoană care, temporar, nu realizează venituri.

Hrana pentru cele două mese se distribuie, de regulă, o dată pe zi, la sediul cantinei sau prin punctele de servire organizate în acest scop.

Persoanelor care, din motive obiective, rezultate din ancheta socială, nu se pot deplasa la sediul cantinei, li se distribuie hrana pentru cele două mese zilnice la domiciliu, o dată pe zi, transportul gratuit al acesteia fiind aprobat de directorul cantinei de ajutor social.

Cantinea de ajutor social prestează, următoarele servicii sociale persoanelor îndreptăţite:

  • pregătirea şi servirea a două mese, zilnic, de persoană, prânzul şi cina, în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale;

Serviciile sociale se prestează gratuit pentru persoanele stabilite care nu au venituri sau ale căror venituri sunt sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculat pe aceeaşi perioadă.

Program

Luni-Vineri: 11.30 - 14.00

Sambata,Duminica: hrana rece

Adresa: str. Dr. D-tru Bagdasar, nr. 27 A, Dragasani, Valcea, 245700

Telefon: 0250811325 / Fax: 0250811990

Email: dragasani@vl.e-adm.ro