I. Comisia pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor

- Bolocan Mihail (PSD);

- Căpraru Ilie (PNL);

- Condoiu Florentina (PSD);

- Greere Constantin (PNL);

- Ionică Mihai-Baby (PMP);

- Nedelcu Ștefan (PER);

- Parpală Dumitru (PSD);

- Postolache Monica-Cristiana (USR PLUS);

- Spiridon Marian (PNL).

II. Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al localității, agricultură, gospodărire comunală, servicii și comerț

- Bărbulescu Ramona-Mihaela (PNL);

- Condoiu Florentina (PSD);

- Greere Constantin (PSD);

- Parpală Dumitru (PSD);

- Poroșanu Mircea (PSD);

- Postolache Monica-Cristiana (USR PLUS);

- Spiridon Marian (PNL);

- Stoica Costinel (PMP);

- Șoarece Gheorghe (PER);

- Teofilescu Ady-Minodora (PSD);

- Zăuleț Adrian (PNL).

III. Comisia pentru învațământ, culte, sănătate, cultură, protecție socială, activități sportive și de agrement

- Bărbulescu Ramona-Mihaela (PNL);

- Bolocan Mihail (PSD);

- Bozgă Florentina (PNL);

- Căpraru Ilie (PNL);

- Dumitru Dobre (PSD);

- Nedelcu Ștefan (PER);

- Stănescu Maria-Cristina (PSD);

- Stoica Costinel (PMP);

- Roșca Marian (USR PLUS).

IV. Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură

- Bozgă Florentina (PNL);

- Dumitru Dobre (PSD);

- Ionică Mihai-Baby (PMP);

- Poroșanu Mircea (PSD);

- Roșca Marian (USR PLUS);

- Stănescu Maria-Cristina (PSD);

- Șoarece Gheorghe (PER);

- Teofilescu Ady-Minodora(PSD);

- Zăuleț Adrian (PNL).