Direcția de Asistență Socială din cadrul Primariei Dragasani este un compartiment funcțional în aparatul de specialitate al primarului, fără personalitate juridică, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială.

Sediul administrativ al Direcției de Asistență Socială  Dragasani este: Municipiul Dragasani, Piața Pandurilor  nr.1, județul Valcea.

Prin intermediul Direcției de  Asistență Socială se desfășoară activități de asistență și protecție socială în Municipiul Dragasani.

Serviciile sociale acordate de Direcția de Asistență Socială Dragasani au drept scop prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială si sunt adresate persoanelor și familiilor fără venituri sau cu venituri reduse, persoanelor fără adăpost, victimelor traficului de persoane, precum și persoanelor private de libertate.