​Formulare Asistența Socială

-​​

Actele necesare întocmirii dosarului de încadrare/reîncadrare a copilului  în grad de handicap sau de recuperare a copilului în cazul în care părintele nu dorește încadrarea în grad de handicap

Documente necesare pentru incadrarea in grad de handicap copil, care se vor completa si depune la comisie cu 60 de zile inainte de data stabilita pentru evaluare.