Formulare persoane fizice
CERERE COMPENSARE
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
CERERE RESTITUIRE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR FIZICE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN IN CAZUL PERSOANELOR FIZICE
DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ IN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
NOTIFICARE privind amanarea la plata a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020
Cerere de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare restante la 31.03.2020

Formulare persoane juridice
CERERE COMPENSARE
CERERE PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ PENTRU PERSOANE JURIDICE PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE ŞI ALTE VENITURI DATORATE BUGETULUI LOCAL
CERERE RESTITUIRE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE CLĂDIRILE REZIDENȚIALE / NEREZIDENȚIALE/ CU DESTINAȚIE MIXTĂ AFLATE ÎN PROPRIETATEA PERSOANELOR JURIDICE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT PE APĂ
DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE TEREN ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE
DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU AFIȘAJ IN SCOP DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE
DECLARAŢIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA TAXEI PENTRU SERVICII DE RECLAMĂ ȘI PUBLICITATE ÎN CAZUL CONTRIBUABILILOR PERSOANE JURIDICE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT MARFĂ CU MASA TOTALĂ AUTORIZATĂ DE PESTE 12 TONE
DECLARAȚIE FISCALĂ PENTRU STABILIREA IMPOZITULUI/TAXEI PE MIJLOACELE DE TRANSPORT
DECLARAȚIE PENTRU SCOATEREA DIN EVIDENȚĂ A MIJLOACELOR DE TRANSPORT
DECONT IMPOZIT PE SPECTACOLE