INFORMARE

          

 Prevederi legislative privind minorii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate:

-Părintele care exercită singur autoritatea părintească sau la care locuiește copilul, care urmează să plece la muncă în străinătate, are obligația de a notifica această intenție Serviciului Public de Asistență Socială de la domiciliu, cu minimum 40 de zile înainte de a părăsi țară.

-Notificarea va conține,în mod obligatoriu, desemnarea persoanei care se ocupă de întreținerea copilului pe perioada absenței părinților sau tutorelui,după caz.

- Confirmarea persoanei în întreținerea căreia va rămâne copilul se efectuează de către instanța de tutelă,în conformitate cu prevederile legii.

-Instanța va dispune delegarea temporară a autoritățîi părintești cu privire la persoana copilului, pe durata lipsei părinților, dar nu mai mult de un an.

 -Acordul persoanei căreia urmează să îi fie delegată autoritatea părintească se exprimă de către acesta personal, în față instanței.

-Cererea se soluționează în procedura necontencioasa,potrivit Codului de procedura civilă. Soluționarea cererii de delegare a drepturilor și îndatoririlor părintești se face în termen de 3 zile de la depunerea acesteia.

-Hotărârea va cuprinde menționarea expresă a drepturilor și îndatoririlor care se deleagă și perioada pentru care are loc delegarea.

-După ce instanța hotărăște delegarea drepturilor părintești,persoana în sarcina căreia cad îngrijirea și creșterea copilului trebuie să urmeze, obligatoriu,un program de consiliere, pentru a preveni situații de conflict, neadaptare sau inteligență în relația cu minorul.

Primăria  Municipiului Drăgășani/ Direcția de Asistență Socială asigură sprijin, mediere și acompaniere la servicii specializate (asistență socială, consiliere psihologică, intervenție terapeutică, medicală și juridică) pentru minorii ai căror părinți sunt la muncă în străinătate cât și membrilor din familie care au rămas în țară și au în grijă minorii și tuturor persoanelor interesate.

Descarcă aici conținutul:

Consiliere privind schimbările în viața familiei cauzate de plecarea unuia sau ambilor părinți în străinătate