​ALIENAREA PARENTALĂ


​Alienarea parentala  consta in  denigrarea sistematică şi nejustificată a unui părinte de către celălalt părinte cu intenţia îndepărtării copilului de acesta. 
Alienarea parentala este o formă de abuz emoţional  care consta in  privarea copilului de o relaţie afectuoasă cu celălalt părinte.

Descarcă aici conținutul complet:
Alienarea parentală

VIOLENȚA DOMESTICĂ
Violența în familie cunoscută și sub numele de violența domestică, abuz domestic, abuz familial, abuz marital/conjugal sau violență intimă, poate fi definită pe larg ca fiind un model comportamental abuziv al unuia sau al ambilor parteneri intr-o relație intimă precum mariajul, concubinajul, familia, prietenia sau conviețuirea.

Descarcă aici conținutul complet:
Violența domestică

NU EȘTI SINGURĂ !

Intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică se realizează de către echipa mobilă alcătuită din reprezentanţi ai serviciului public de asistenţă socială, sau, după caz, de către reprezentanţi ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
Intervenţia de urgenţă a echipei mobile se realizează din perspectiva acordării serviciilor sociale în situaţiile de violenţă domestică, iar activitatea echipei este coordonată de către reprezentantul serviciului public de asistenţă socială desemnat prin hotărâre a consiliului local/consiliului judeţean.

Descarcă aici conținutul complet: