„PREVENIREA CORUPȚIEI PRIN MĂSURI DE SPRIJIN INTEGRATE”
Programul Operațional Capacitate Admînistrativă (POCA) 2014-2020
Axa Prioritară: Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente 
Apel: POCA/125/2/2/ Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice


„CENTRU MULTIFUNCȚIONAL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ  ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 23557

Municipiul Drăgăşani în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ”Centru Multifuncţional de Asistenţă Socială în municipiul Drăgăşani”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3- „ Imbunătăţirea infrastructurii sociale ”, Domeniul de intervenţie 3.2 – „ Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”.

„REABILITAREA MUZEULUI VIEI ȘI VINULUI, MONUMENT ISTORIC ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 7148

Municipiul Drăgăşani în calitate de beneficiar, a implementat proiectul ”Reabilitarea muzeului viei și vinului, monument istoric în municipiul Drăgășani”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2007-2014.

Află mai multe aici

„CENTRUL DE RECUPERARE NEUROMOTORIE DE TIP AMBULATORIU- DRĂGĂȘANI”
Cod smis 4364
”Centrul de recuperare neuromotorie de tip ambulatoriu”, face parte dintr-un set de măsuri prevăzute în Strategia Judeţului Vâlcea de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce urmăresc dezvoltarea serviciilor sociale orientate spre promovarea autonomiei persoanelor cu handicap şi creşterea capacităţii acestora de integrare socială. 


“OCOLIREA MUNICIPIULUI DRĂGĂȘANI”
Cod smis 3061

Proiectul a fost finanțat prin POR  2007 – 2013.
Perioada de implementare a fost: 01.08.2008-01.05.2013.
Valoarea totală a proiectului: 23.499.488,38 lei, din care
F.E.D.R.                               16.211.385,44 lei   
Bugetul Naţional                    6.342.997,61 lei
Contribuţia beneficiarului         945.105,34 lei


„EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE  IN CARTIERELE DE RROMI SF. GHEORGHE SI TROIAN DIN  MUNICIPIUL DRAGASANI, JUD. VALCEA”

În cadrul programului PHARE 2006 - Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – „Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară”, s-a implementat proiectul ,,Extindere reţea de alimenatre cu apă şi canalizare în cartierele de rromi Sf. Gheorghe şi Troian din Municipiul Drăgăşani".  
Beneficiarii finali ai acestui program au fost comunitatiile de rromi.
Află mai multe aici

​„MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII FIZICE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN MUNICIPIUL DRĂGĂȘANI”
Cod smis 7150

Proiectul ”Modernizarea infrastructurii fizice a serviciilor sociale în municipiul Drăgășani”, a fost finanțat prin  Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1- „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor – poli urbani de creștere”, Domeniul major de intervenţie 1.1 – „Planuri integrate de dezvoltare urbană”.
Perioada de implementare a proiectului: 15.12.2011 – 14.05.2013.


​”DEZVOLTAREA AMBULATORIULUI SPITALULUI MUNICIPAL DIN  DRĂGĂŞANI”
Cod smis 3094

Proiectul a fost implementat de Municipiul Drăgăşani în perioada           02.07.2009 – 01.04.2011. 
Scopul proiectului a fost reorganizarea ambulatoriului de specialitate al Spitalului Municipal „Costache Nicolescu”, prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.1 – Reabilitarea /modernizarea/ echiparea infrastructurii serviciilor de sănătate.
Află mai multe aici

​​„Îmbunătăţirea eficacităţii organizaţionale în Primăria Municipiului Drăgăşani”
Cod smis 3017

Municipiul Drăgășani, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „ÎMBUNĂTĂŢIREA EFICACITĂŢII ORGANIZAŢIONALE ÎN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI”.
Perioada de implementare a proiectului a fost 15.08.2009 – 24.09.2010 și  a fost finanţat de Uniunea Europeană prin Programul Operaţional dezvoltarea Capacităţii Administrative.
Află mai multe aici

„IMPLEMENTAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT  AL CALITĂŢII LA NIVELUL PRIMĂRIEI  MUNICIPIULUI DRĂGĂŞANI”
Cod SMIS 5522

Implementarea proiectului a avut loc în perioada   26.04.2010  - 25.04.2011, locul de desfășurare al proiectului fiind sediul primăriei.
Proiectul a fost cofinanţat din  FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, codul SMIS 5522, Axa prioritară 2 – Îmbunătăţirea calităţii şi   eficienţei furnizării serviciilor publice, cu accentul pus pe procesul de descentralizare, Domeniul 2.2 – Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor”.


​„MASTERPLANUL DE DEZVOLTARE DURABILĂ A MUNICIPIULUI  DRĂGĂȘANI INSTRUMENT LA STANDARDE EUROPENE  PENTRU LUAREA DECIZIILOR ÎN MOD EFICIENT ȘI EFICACE LA NIVEL POLITICO-ADMINISTRATIV”
Cod SMIS 3019

Municipiul Drăgășani, în calitate de beneficiar, a implementat proiectul „Masterplanul de  dezvoltare durabilă a Municipiului Drăgășani-instrument la standarde europene pentru luarea deciziilor în mod eficient și eficace la nivel politico-administrativ.
Implementarea proiectului a avut loc în perioada 07.08.2009- 07.06.2011.