• Compartiment autoritate tutelară, protectia copilului, interventie in situatii  de urgenta

 • Compartiment  de asistenta sociala a persoanelor varstnice

 • Compartiment evidenta si plata beneficii asistenta sociala

 • Compartiment protectie  si promovare drepturi persoane cu handicap

 • Compartiment asistenta medicala, scolara si comunitara

 • Centrul multifunctional de asistenta sociala

 • Centrul de recuperare neuro -motorie de tip ambulatoriu

 • Centrul de recuperare neuro -motorie de tip ambulatoriu

 • Centru de zi pentru persoane varstnice

 • Cantina de ajutor social

 • Asistenți personali

 • Expert romi