"Guvernare transparentă, deschisă și participativă - standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit”
Procedura de sistem privind proiectul Guvernare transparentă, deschisă și participativă- standardizare, armonizare, dialog îmbunătățit - Cod SIPOCA35 - PS - SIPOCA35-01

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2019

(Propunere)Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile stabilite de către Consiliul Local al municipiului Drăgășani, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Tabloul cuprinzând cotele, valorile impozabile, nivelurile impozitelor și taxelor locale, taxele speciale și amenzile stabilite de către Consiliul Local al municipiului Drăgășani, în limitele și în condițiile titlului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 31 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență - privitor la măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) în județul Vâlcea

Hotărârea nr. 31 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență - privitor la măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de coronavirus (SARS-CoV-2) în județul Vâlcea

Proiect de hotărâre privind: acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale

Proiect de hotărâre privind: acordarea unor facilități fiscale la plata impozitelor și taxelor locale

Anunț Nr. 18126/25.06.2020 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) Str. Gib Mihăescu nr. 39, Municipiul Drăgășani

Anunț Nr. 18126/25.06.2020 privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu (PUD) Str. Gib Mihăescu nr. 39, Municipiul Drăgășani

Dispoziția nr. 286/2020 - Privitoare la convocarea consiliului local în ședință ordinară

Dispoziția nr. 286/2020 - Privitoare la convocarea consiliului local în ședință ordinară

METODOLOGIA privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

METODOLOGIA privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă

Proiect de Buget al municipiului Drăgășani pe anul 2020

Proiect de buget al municipiului Drăgășani pe anul 2019

Dispoziția nr. 59/2020 - Privitoare la convocarea consiliului local în ședință ordinară

Dispoziția nr.59/2020 - Privitoare la convocarea consiliului local în ședință ordinară

Hotărârea nr. 121 - Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Hotărârea nr. 121 - Privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020

Dispozitia nr. 102/2019 - Privitoare la convocarea consiliului local in ședință ordinară

Dispozitia nr. 102/2019 - Privitoare la convocarea consiliului local in ședință ordinară

Proiect de hotărâre privind: stabilirea nivelurilor si taxelor locale pentru anul 2020

Proiect de hotărâre privind: stabilirea nivelurilor si taxelor locale pentru anul 2020

Proces-verbal al sedintei comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor/cererilor pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL pentru tineri, destinate inchirierii nr. 32049/30.10.2019


Proces-verbal al sedintei comisiei sociale pentru analizarea solicitarilor/cererilor pentru repartizarea locuintelor construite prin ANL pentru tineri, destinate inchirierii nr. 32049/30.10.2019

Dispoziția nr. 923/2019 privitoare la convocarea consiliului local în ședință extraordinară în data de 05.11.2019

Dispoziția nr. 923/2019 privitoare la convocarea consiliului local în ședință extraordinară în data de 05.11.2019

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Drăgășani

Strategia de dezvoltare locală a municipiului Drăgășani

Proces-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Drăgășani din data de 29.10.2019

Proces-Verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al Municipiului Drăgășani din data de 29.10.2019

Proiect de hotărâre privind: stabilirea nivelurilor si taxelor locale penru anul 2020

Proiect de hotărâre privind: stabilirea nivelurilor si taxelor locale penru anul 2020

Proiect de hotărâre privind: acordarea de facilități fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Drăgășani, precum și procedura de anulare a accesoriilor


Proiect de hotărâre privind: acordarea de facilități fiscale prin anularea accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al municipiului Drăgășani, precum și procedura de anulare a accesoriilor

Dispoziția 898/2019 privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare din municipiul Drăgășani și Procesul-Verbal de afișaj nr. 30228/11.10.2019

Dispozitia 898/2019 privind delimitarea si numerotarea secțiilor de votare din municipiul Drăgășani și Procesul-Verbal de afișaj nr. 30228/11.10.2019

Dispoziția nr 778/2019 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Drăgășani 

Dispoziția nr. 778/2019 privind convocarea Consiliului Local

Anunț de participare pentru acordarea de sprijin financiar de la bugetul local pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România

Anunț de participare

Proces-verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.06.2019

Proces-Verbal al ședinței Consiliului Local din data de 27.06.2019

Dispoziția nr. 727/2019 - privind rectificarea begetului spitalului municipal „Costache Nicolescu” Drăgășani, pe anul 2019

Dispoziția nr. 727/2019

Dispoziția nr. 256/2019 - privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în municipiul Drăgășani

Dispoziția nr. 256/2019 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral în municipiul Drăgășani

Dispoziția de convocare a Consiliului Local in data de 23 aprilie 2019 , Ordine de zi

Dispozitia de convocare a Consiliului Local din 23.04.2019, Ordinea de zi

Minuta dezbaterii publice privind proiectul Bugetului Municipiului Drăgășani pe anul 2019

Minuta debaterii publice privind proiectul de buget local

Anunț organizare dezbatere publică Buget 2019

Anunț organizare dezbatere publică Buget 2019

Proiect de buget al municipiului Drăgășani pe anul 2019

Proiect de buget al municipiului Drăgășani pe anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52 din 2003 in anul 2018

Anunț​

Privind organizarea întâlnirii dezbaterii publice in vederea realizării propunerii de revizuire a Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate utilizării produselor de protecție a plantelor
Descarcă anunț​​

Proiect de hotărâre

privitor la: aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Drăgăşani pentru perioada 2019 – 2020

Proiect de hotărâre

privitor la: aprobarea Planului anual privind serviciile sociale 

Descarca document​​

Publicație
privind componenta initiala a planului de selectie, anexa 1 si anuntul de selectie

Publicație

privind transparenta veniturilor salariale la nivelul municipiului Drăgășani

Proiect de hotărâre

privind aprobarea unor reglementări privind circulația vehiculelor pe raza municipiului Drăgășani

Proces verbal

incheiat in comisia sociala in vederea analizarii solicitarilor/cererilor pentru repartizarea de locuinte pentru tineri, construite prin ANL, destinate inchirierii

Descarca document

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 544 din 2001 in anul 2017

Proiect de hotărâre

privind aprobarea inființării Serviciului public de ridicare, transport și depozitare a vehiculelor staționate și parcate neregulamentar

DISPOZIŢIA NR.1283/2017

Actualizare REGULAMENT INTERN al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Drăgăşani

Descarca document​​

Proiect Impozite si Taxe Locale 2018

Proiect de hotărâre privind : stabilirea nivelurilor  impozitelor şi taxelor locale
pentru anul 2018   
Tabloul-anexa_la_HCL_2018
     Taxe DSP 2018

Proiect de hotărâre

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Compartimentului Cabinete Medicale Şcolare
Descarca document​​

PUBLICAŢIE

privind transparenta veniturilor salariale
Descarca document​​

Proiect de hotărâre

privind actualizarea nomenclaturii stradale a municipiului Drăgăşani
Descarca document​​

​Anun​​ț​

Organizare licitație publică deschisă 

Anunț​

Privind transparența decizională în administrația publică 18554/27.06.2017
Descarcă anunț​​


Expunere de motive

Privind Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Drăgășani​​
Descarcă document

Raport de specialitate​

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Drăgășani​
Descarcă raport


Raport

Privind avizarea legalității proiectului de hotarâre conform art. 117, lit. a din Legea 215/2001 pentru Proiectul de hotărăre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Drăgășani​​
Descarcă raport


Proiect de hotărâre

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Drăgășani
Descarcă document

Regulamentul de organizare și funționare a parcărilor publice cu plată din Municipiul Dragășani​


Anunț​
Municipiul Dragasani organizeaza licitatie publica pentru inchirierea unui spatiu comercial
Descarcă anunț​​

Anunț​

​Pentru calcularea cuantumului chiriei
Descarcă anunț

Raport de specialitate​

Privitor la aprobarea taxelor pentru inchirierea unor sali de spectacole
Descarcă raport

Expunere de motive

Privitor la aprobarea taxelor pentru inchirierea unor​​ sali de spectacole
Descarcă raport

Raport

Privind avizarea legalității proiectului de hotarâre conform art. 117, lit. a din Legea 215/2001
Descarcă raport

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea taxelor pentru inchirierea unor sali de spectacole
Descarcă document

Anunț

Privind transparența decizională în administrația publică
Descarcă anunț

Anunț

Privind publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 1
Descarcă anunț

Raport de Evaluare

A implementarii legii Nr. 544/2001 in anul 2016
Descarca document

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate și de repartizare a locuințelor pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, destinate închirierii
  • Criterii pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii
  • Expunere de motive
  • Raport de specialitate
Descarca document

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „Parcului Industrial Drăgăşani"
Descarca document

Proiect de hotărâre

Privind stabilirea veniturilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017
Descarca document

Proiect de hotărâre

Privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în municipiul Dragașani
Descarca document

Raport de Evaluare

A implementarii legii Nr. 52/2003 in anul 2016
Descarca document

Raport de Evaluare

A implementarii legii Nr. 544/2001 in anul 2016
Descarca document
​​

Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2009

Regulament privind eliberarea autorizațiilor de funcționare și orarelor de funcționare pentru agenții economici care desfășoară activitități economice pe raza Municipiului Drăgășani

Hotărârea Consiliului Local nr. 52/2009