În vederea prelungirii contractelor de închiriere după data de 16.06.2020, când  expiră actele adiţionale la aceste contracte, este necesar să depuneţi la sediul Primăriei Municipiului Drăgăşani următoarele documente:

  • Cerere titular de contract pentru solicitarea  prelungirii duratei de închiriere locuinţă;
  • Copii după contractul de închiriere şi actele adiţionale la contract;
  • Copii CI titular contract de închiriere şi copii CI/certificate de naştere ale  membrilor familiei sale;
  • Declaraţie notarială în care să se specifice faptul  că, atât titularul cât şi membrii familiei sale nu au dobândit o  locuinţă;
  • Adeverinţă de la angajator cu salariul net pe ultimele 12 luni, atât pentru titularul de  contract cât şi pentru membrii familiei acestuia;
  • Copie cupon de alocaţie copii sau extras de cont bancar în care să fie evidenţiată suma pentru alocaţie;
  • Certificat fiscal de la Serviciul Taxe şi impozite locale din cadrul Primăriei Municipiului Drăgăşani care să ateste că titularul de contract nu are datorii la plata chiriei. Data adaugarii : 6/11/2020 12:18:04 PM
Inapoi la Știri și anunțuri